Shop

Staklena kutija za kreme Exclusive 50ml

2.95KM

Stakleni kontejneri tip IV za kozmetičke proizvode su izrađeni od bezbojnog natron silika stakla i imaju nisku hidrolitičku otpornost. Safe-disc, koji ima ulogu međupoklopca, je izrađen od ekspandiranog polistirola, na kome se sa donje strane nalazi sloj aluminijuma radi čvrstoće i sloj polietilena koji je u direktnom kontaktu sa proizvodom.
Ovim je obezbjeđena originalnost pakovanja, evidencija prvog otvaranja i sprječavanje oksidacije kozmetičkog proizvoda. Spoljni dio poklopca je metaliziran, a unutrašnji dio je od polipropilena. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za kozmetičke proizvode su opisani u stručnoj literaturi i zadovoljavaju zahtjeve ispitivanja za specifične namjene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača.

Uslovi i metoda proizvodnje opisanih staklenih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Uz isporučenu robu dostavlja se certifikat proizvođača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda uz tehničku dokumentaciju.