Shop

Plastična boca 1000ml

1.00KM

SKU: dae5635dccd8 Kategorije: ,

Plastične farmaceutske boce (plastični kontejner) za farmaceutsku upotrebu (zatvarač je dio kontejnera) namijenjen za čuvanje farmaceutskog proizvoda (farmaceutske supstance, magistralnog lijeka, galenskog lijeka i gotovog lijeka – tečni farmaceutski oblik). Može da bude u direktnom kontaktu sa proizvodom. Boce pod kataloškim brojem 18 su izrađene od polietilena niske gustine koji odgovaraju farmakopejskim zahtjevima i koriste za čuvanje višedoznih pakovanja oftalmoloških preparata ( 5-30 ml), odnosno nesterilnih tečnih farmaceutskih oblika. Materijal od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u PH. Eur i zadovoljavaju zahtjeve ispitivanja takođe opisane u Ph. Eur. za specifične namjene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima), veličina pakovanja mogu biti po zahtjevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti polaznog materijala i gotovog proizvoda (sljedljivost dokumentacije proizvoda) kao i tehnička dokumentacija.