Shop

Plastična kutija sa navojem 100ml

0.70KM65.00KM

SKU: 8310100 Kategorije: ,
Pakovanje: 1 kom, 100 kom

Plastične kutije (plastični kontejneri) za farmaceutsku upotrebu (zatvarač je dio kontejnera), namijenjene su za pakovanje (čuvanje) polučvrstih farmaceutskih proizvoda (farmaceutska supstanca, magistralni lijek, galenski lijek, gotov lijek). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom. Svaki plastični kontejner iz ponude može imati međupoklopac. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u Ph. Eur. i zadovoljavaju zahtjeve ispitivanja takođe opisane u Ph. Eur. za specifične namjene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača.
Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima) mogu biti po zahtjevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se certifikat proizvođača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sljedljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.