Shop

Stick za labelo 5ml, u bojama

0.75KM0.80KM

SKU: 487c0d26deb3 Kategorije: ,

Plastični kontejneri za stikove su namijenjeni za pakovanje(čuvanje) preparata za opštu namjenu. Za uljevanje potreban kalup.

Mogu da budu u direktnom kontaktu sa preparatom. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima) mogu biti po zahtjevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se certifikat proizviđača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sljedljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.