Shop

PUROLAN BHT (Butil hidroksitoluen)

BHT pomaže u stabilizaciji ulja i masnih kiselina kako bi se spriječila užeglost. PUROLAN® BHT je pogodan za izradu obojene kozmetike, mirisa, dezodoransa, te izradu preparata za njegu kože i kose. Sintetski je analog vitaminu E.

16.90KM149.90KM

SKU: 0f217797aebd-1 Kategorije: ,
Pakovanje: 100g, 1kg, 500g

Opis: Butil hidroksi toluen (2,6-di-terc-butil-4-metilfenol) BHT je antioksidans odobren od strane FDA. Koristi se i kao stabilizator. Tačka topljenja je 70°C. Čistoća 99%. Kristali bijele do žute boje, karakterističnog mirisa. Nerastvorljiv je u vodi. Djelimično je rastvorljiv u etil alkoholu, izopropil alkoholu i uljima.

Osobine: Neutralizuje slobodne radikale kiseonika i sprječava auto-oksidaciju organskih materijala (prevenira užegnuće masti i ulja), produžava rok trajanja i stabilizuje boje koje se primjenjuju u kozmetičkim proizvodima.

Način dobijanja: BHT se proizvodi reakcijom p-krezola (4-metilfenola) sa izobutilenom (2-metilpropenom) u prisustvu  sumporne kiseline koja djeluje kao katalizator.

Primjena: Koristi se za stabilizaciju svih vrsta kozmetičkih krema, losiona, šampona, dekorativne kozmetike i proizvoda za sunčanje.

Upotreba: Dio masne faze. Upotrebljava se u koncentracijama od 0,01-0,1%, najbolje u kombinaciji sa EDTA. Samo za spoljašnju upotrebu.

INCI: Butylated hydroxytoluene