Shop

Plastična boca sa sigurnosnim tamper proof zatvaračem 50ml

0.65KM

SKU: 491376491688 Kategorije: ,

Plastične boce sa sigurnosnim zatvaračem (plastični kontejneri) za farmaceutsku upotrebu namijenjene su za pakovanje (čuvanje) tečnih farmaceutskih proizvoda (farmaceutska supstanca, magistralni lijek, galenski lijek, gotov lijek). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom. To su “tamper proof” kontejneri (poklopci sa sigurnosnim prstenom) jer obezbjeđuju originalnost pakovanja i evidenciju prvog otvaranja. Materijali od kojih su napravljeni kontejneri za farmaceutsku upotrebu su opisani u Ph.Eur. i zadovoljavaju zahteve ispitivanja takođe opisane u Ph.Eur. za specifične namjene. Nabavljaju se od dokazano pouzdanih proizvođača. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima), mogu biti po zahtjevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se certifikat proizvođača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sljedljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.