Shop

Lipstik okrugli, žuti

Toplo punjenje.

1.90KM

SKU: 90888845462c Kategorije: ,

Plastični kontejneri za stikove i inhalatore su namijenjeni za pakovanje(čuvanje) preparata za opštu namjenu.

Mogu da budu u direktnom kontaktu sa preparatom. Uslovi i metoda proizvodnje plastičnih kontejnera i zatvarača su u skladu sa ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima. Sterilnost i boja ambalaže (dokaz o aditivima) mogu biti po zahtjevu kupca. Uz isporučenu robu dostavlja se certifikat proizviđača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sljedljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.