Shop

Aluminijska kutija 50ml

1.70KM

SKU: f7b02fc32ff1 Kategorije: ,

Aluminijske kutije (aluminijski kontejneri) za farmaceutsku upotrebu namijenjeni su za pakovanje (čuvanje) čvrstih farmaceutskih proizvoda (balzama, mehlema, masti…). Mogu da budu u direktnom kontaktu sa proizvodom.
Uslovi i metode proizvodnje su u skladu sa ISO 9001 ISO 14001 i OHSAS 18001 standardima.
Uz isporučenu robu dostavlja se certifikat proizvođača koji čini dokumentacija o zdravstvenoj ispravnosti gotovog proizvoda (sljedljivost dokumentacije proizvoda) kao i polaznog materijala uz neophodnu tehničku dokumentaciju.