Kvalitet sirovina osigurava kvalitet krajnjeg proizvoda